Eksperymentalna przestrzeń dedykowana sztuce współczesnej, powstała w 2012 roku z inicjatywy Fundacji Rodziny Staraków. 

Wzorując się na dobrych światowych praktykach powoływania miejsc promocji sztuki w przestrzeniach korporacji stworzyliśmy Spectra Art Space, ukierunkowane na pokazywanie wydarzeń i zjawisk, napięć i stosunków znamiennych dla współczesnego świata, zapraszając do ich interpretacji wybitnych artystów. Źródłem i fundamentem dla głównego programu wystawienniczego jest udostępniona szerokiej publiczności prywatna kolekcja Anny i Jerzego Staraków, która stanowi unikatowy przegląd klasyki polskiej sztuki od II połowy XX wieku do czasów obecnych.

Ania Muszyńska | kuratorka Spectra Art Space