Fundacja PSW to miejsce prezentacji i promocji sztuki współczesnej, miejsce upowszechniania jej dynamicznego, aktualnego wizerunku, miejsce otwarte na poszukiwania nowych metod komunikacji, na sztukę eksperymentującą, komentującą i zaangażowaną społecznie. Działalność Fundacji obejmuje m.in. organizację wystaw, projekcji, wykładów, warsztatów, działalność wydawniczą, edukacyjną i popularyzatorską oraz badawczą w dziedzinie sztuki współczesnej, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców: profesjonalistów i szerokiej publiczności, w tym również dzieci i młodzieży. Staramy się prowadzić równoległość wielu działań umożliwiając im wzajemne przenikanie, wzmacniając tym samym ich skuteczność.

Cele fundacji

  • wspieranie wartościowych dla kultury inicjatyw i projektów artystycznych z obszaru różnych dyscyplin sztuki współczesnej i designu.
  • promocja młodych artystów i najnowszych zjawisk w sztuce współczesnej, inicjowanie i wspieranie działań artystycznych i kuratorskich.
  • prowadzenie działań i akcji edukacyjnych mających na celu upowszechnianie kontaktu ze sztuką współczesną i współczesnym designem.
  • Stwarzanie pola do realizacji pomysłów ekspozycyjnych, promocyjnych, wydawniczych, koncertowych oraz filmowych.

Program FPSW

  • Galeria Program – istnieje od 2002 r. Prowadzi aktywną działalność wystawienniczą kładąc akcent na projekty społeczne umacniające znaczenie sztuki dla współczesności. Zorganizowała ponad 60 wys­taw i realizacji. Współpracuje z artystami młodego i średniego pokolenia. Istotnym elementem działań galerii jest promocja pol­skiej sztuki współczesnej na świecie. Galeria regu­larnie uczestniczy w międzynarodowych targach sztuki (m.in. ArtCologne, Artefiera, Preview Berlin, Scope London, Viennafair).
  • Akademia Promocji Sztuki Aktualnej – program edukacyjny szkoleń i warsztatów z wiedzy o sztuce współczesnej.
  • Unus-Una-Unum – innowacyjne projekty artystyczne dla młodych twórców.
  • Spectra Art Space – eksperymentalna przestrzeń dedykowana sztuce współczesnej, która powstała z inicjatywy Fundacji Rodziny Staraków w budynku Spectra przy ul. Bobrowieckiej 6, w Warszawie. Partner: Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej.